Nút home iphone b xoay

Rating: 4.12 / Views: 973
2019-09-18 06:16

c bit qu khch c th tm c dch v sa nt home iphone 6s plus ly lin gi r ca (Ngay vng xoay Dn Ch) T: (08Cc bc th n nh xung nt home ri xoay xem c b lch i nh em ko, c dn linh tinh phm home iOS 11. 4 chnh thc cho iPhone, nút home iphone b xoay

Ngay sau, bn khng chn tt ngun m hy b tay khi nt kha, sau nhn v gi nt Home. Sau mt vi giy, ng dng s t ng

n t home

Cch bt, tt nt Home o trn iPhone, iPad Chuyn mc: iOS Mr. Coc 2 Bnh lun Nu bn ang s dng iPhone, iPad th chc khng l lm g i vi Phm hm Vt l. Nt Home o cho php bn quay v mn hnh chnh, tng gim m lng, kha xoay mn hnh 2 Cch thm cc biu tng vo bn phm trn iPhone iPad: Cch thc thm vo kh n gin, bn vo: Ci t Bn phm Thm bn phm minút home iphone b xoay Help nt home lng m xoay c. Cc bc gip e vi: (Tho lun trong '[iOS Hi p CSKN' bt u bi cubin1497, 6614. Tr li: 11, Xem: 1609.

Free Nút home iphone b xoay

Ci t bt, m nt Home o trn iPhone X, iPhone 8, 8Plus, 7, 7 plus, 6s, 6s plus, 6, 5s, 5 Bc 1: T giao din s dng ca thit b, cc bn truy cp vo ng dng Settings (Ci t) Gerenal (Ci t chung). nút home iphone b xoay phim home ao, Phm Home o Phm Home o l tnh nng m Apple a vo iPhone 6, 5s, 5, 4s, IP 4, iPad ca mnh t iOS 5. x. x.