Gia cua samsung galaxy v

Rating: 4.12 / Views: 449
2019-11-18 20:06

Samsung Galaxy V Android smartphone. Announced Sep 2014. Features 4. 0 TFT display, 3. 15 MP primary camera, 1500 mAh battery, 4 GB storage, 512 MB RAM.Samsung Galaxy V chnh hng l chic smartphone c Samsung dnh ring cho th trng Vit Nam. Mua ti Bch Long Mobile lun gia cua samsung galaxy v

Gii thiu thng tin chi tit b v cho Samsung Galaxy V. Nh cc bn cng bit ton b phn vin ca Samsung Galaxy ca in thoi Samsung c lm t nha v c m thm mt lp Crom gip trng ging kim loi.

gia cua samsung

Samsung Galaxy V plus l smartphone c nng cp t Galaxy V, thay i chp li kp, Android 4. 4 (KitKat), 2 sim 2 sng, trang b 2 camera, mn hnh 4 inch B sn phm chun Samsung Galaxy V SMG313HZ: Thn my, pin, sc, sch hng dngia cua samsung galaxy v Samsung Galaxy V Mn qu c bit dnh cho Vit Nam Galaxy V l chic smartphone gi r nht hin nay ca Samsung, gy c s ch c bit cho ngi dng bi Samsung tuyn b: y l chic smartphone vi nhiu tnh nng v ng dng c o c thit k dnh ring cho ngi dng Vit Nam .

Free Gia cua samsung galaxy v

Thng tin chi tit Samsung Galaxy V, Samsung, Galaxy V, gi bn Samsung Galaxy V, Samsung Galaxy V chnh hng, mainguyen, mainguyen. vn, mai nguyen gia cua samsung galaxy v Samsung Galaxy V phin bn Samsung dnh ring cho Vit Nam. in thoi Samsung Galaxy V c mn hnh 4 inch, camera 3MP, cu hnh tt, gi r Samsung Galaxy V l smartphone dnh ring cho th trng Vit Nam, c nng cp t Trend Lite vi thit k p hn, camera c Flash, tc 3G ci thin in thoi Samsung Galaxy V G313HZ gip bn kt ni vi b ng dng GALAXY ca Samsung, bao gm ChatON. Nhng ng dng ny c ti u ha cho in thoi Samsung Galaxy V G313HZ, cho php bn ti v v thng thc bt c lc no.